/Files/images/Дінуся.jpgНамєснік Діна Сергіївна - стаж роботи 12 років.


/Files/images/IMG_0916.JPG


Библиотечная "народная" песня

Мы приглашаем вас в гости, друзья:
Нынче без книжек прожить нам нельзя.
С радостью в сердце, с улыбкой в лице
Встретим мы вас на крыльце.

В светлую залу мы вас проведем,
В кресло усадим и чаю нальем,
Вас обслужить будем рады в момент;
Просим на абонемент!

Энциклопедии и словари,
Книги, газеты – что хочешь, бери!
Все предоставит, что гость заказал,
Славный читательный зал.

Новыми книгами вас развлечем,
Скажем, писатели пишут о чем.
Чтобы вам времени зря не терять,
К нам приходите читать!

/Files/images/IMG_2014.JPGБібліотекар - Намєснік Діана Сергіївна (стаж роботи 11 років) /Files/images/IMGA0870.JPG

/Files/images/Фото0366.jpg

Шкільна бібліотека – інформаційний центр школи!

Характерною ознакою нашої епохи є перехід суспільства від індустріального до постіндустріального, а нині – до інформаційного. Інформаційні технології проникають в усі сфери людської життєдіяльності. Тому у майбутньому від рівня інформаційної культури молодого покоління залежатиме потенціал держави та добробут її народу вцілому. Сьогодні суспільство робить запит на особистість гармонійно розвинену, високоосвічену, високоерудовану, соціально активну.

Шкільна бібліотека сприяє розвитку навчально – виховного процесу, забезпеченню базового рівня освіти, вихованню в учнів відповідальності, національної свідомості, формуванню в них потреб саморозвитку і вдосконалення. У сучасних умовах завданнями шкільної бібліотеки є не тільки бібліотечно–інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків навчально –виховного процесу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті та дозвілевій діяльності, а і виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел.

Основою інформаційної культури особи є знання про інформаційне середовище, закони його функціонування та розвитку, а головне – досконале вміння орієнтуватися у безмежному сучасному світі інформації. Шкільна бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти. скарбницею людського знання.

тому ми допомагаємо учням оволодіти програмними знаннями та закріплюємо їх бібліотечними засобами, виховуємо бажання самостійно розширювати обсяг знань, знайомимо з різноманітними джерелами інформації та навчаємо розуміти їх, користуватися ними.

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу починається з попередньої роботи, з вивчення запитів книгокористувачів. Ця робота включає в себе цілу систему заходів: аналіз читацьких формулярів, опитування, бесіди, спостереження. Застосування всіх заходів у комплексі дозволяє отримати достовірні висновки про характер і мотивацію читання, - а отже інформаційних потреб читача.

Проблему формування в учнів основ інформаційної культури вирішуємо двома шляхами: використовуємо традиційні форми і методи та застосовуємо нові бібліотечні технології, які передбачають виховання в учнів інформаційної грамотності.

В ході вивчення інформаційних потреб простежуються певні групи споживачів інформації: адміністрація школи, вчителі-предметники, вчителі-класоводи батьки та учні школи.

Для адміністрації складає особливу цікавість інформація, яка міститься у періодичних виданнях, що виходять на Україні: "Освіта України”, "Директор школи”, "Завуч”, "Освіта і управління”, "Практика управління закладами освіти”, "Шлях освіти”, "Управління школою”. Джерелом інформації для вчителів-предметників, вчителів-класоводів у нашій бібліотеці служать матеріали з профільних періодичних видань: "Біологія і хімія в школі”, "Географія та основи економіки”, "Гуманітарні науки”, "Іноземні мови в навчальних закладах”, "Історія в школах України”, "Все для вчителя”, "Безпека життєдіяльності”, "Последний звонок” та інші. Джерелом інформації для учнів є підручники, навчальні посібники, довідники, енциклопедії. Учні старших класів цікавляться новими матеріалами з доповнення до навчального матеріалу.

Для учнів як категорії споживачів інформації розроблено техніку бібліотечно-бібліографічних уроків, які допоможуть ім розібратися в "морі” книг.

Інформаційне забезпечення споживачів може бути масовим, груповим, та індивідуальним. У нашій школі використовуються всі форми інформування. Масове інформування – це виставки нових видань, бібліографічні огляди літератури, години цікавих повідомлень, дні інформації, презентації нових книг. Рекомендаційні списки літератури допоможуть знайти потрібну книгу з того чи іншого питання: "Юному фізику”, "Світ навколо тебе”, "Природа – твій друг”, "З глибини віків” та ін.

Бібілографічні огляди поєднуються з підбором літератури і створенням книжкових виставок: ”Ми рідні діти України - неньки”, "Мій Харкове – моя ти Батьківщино”, "Енциклопедичний дивосвіт ”, та створення тематичних папок "Юним ерудитам”, "Весь світ у цифрах”, "Знаменні дати”, які також використовуються під час проведення виховних годин.

Традиційний абонемент та читальний зал у нашій бібліотеці стали центрами інформації міжособистісного спілкування, сімейного читання. Бібліотекарі надають своїм читачам такі послуги: допомога у написанні рефератів, повідомлень, підбір інформації до залікових тижнів, до тематичних оцінювань, олімпіад та конкурсів.

Ефективність довідково- нформаційної роботи в значній мірі визначається станом довідково-пошукового апарату бібліотеки, включаючи картотеки газетно-журнальних статей – систематичну і тематичну: картотеки відображують актуальні проблеми сьогодення, підпорядковані навчально-виховним завданням школи. Є в бібліотеці і каталоги – алфавітний і систематичний, які допомагають читачам у пошуку літератури.

Важлива ланка нформаційної діяльност бібліотеки – це робота з батьками учнів школи. Щоб надати батькам нформаційну допомогу в вихованні дітей, залучити їх до навчально-виховного процесу школи в бібіотеці зроблена книжкова виставка «Для вас, батьки». Проводяться «Дні відкритих дверей», на яких батьки можуть одержати рекомендації та поради про організацію домашнього читання учнів.

В умовах оновлення суспільства, відродження національної культури вся робота бібліотеки і педагогічного колективу школи націлена на пошук нових шляхів, нових форм і методів з забезпечення інформаційних потреб читачів.

До початку ХХ століття для передачі та збереження інформації використовували книги. Але розвиток науки і техніки спричинив появу сучасних інформаційних технологій – комп’ютерів. Мине деякий час і використання комп’ютерів стане найважливішим прикладним аспектом в бібліотечній справі. Шкільні бібліотеки поступово перетворюються на медіатеки, які надають учням і педагогам нові види послуг, зокрема з використанням нетрадиційних носіїв інформації. Бібліотека майбутнього матиме на кожному столі персональний комп'ютер, замість звичайних читацьких формулярів у відвідувачів будуть картки з «Пам’яттю». Уся література матиме штрих-код, який указує на місце її знаходження. У зв’язку з доступом читачів до електронного каталогу і картотек бібліотекарі звільняються від рутинних операцій по заповненню формулярів. У шкільній бібліотеці майбутнього підручники і навчально-методична література буде записана на компакт-дисках. Вони зручні, довговічні, легкі, міцні й дешеві. Таким чином буде вирішена проблема нестачі літератури, яка стоїть досить гостро у нашій державі.

Головні завдання, які сьогодні стоять перед шкільними бібліотекарями, в майбутньому також будуть

актуальними, це:

- надання допомоги в навчально-виховному процесі;

- виховання людини нової генерації;

- виховання культури читання;

- формування у молодого покоління гуманістичних, екологічних цінностей;

- прищеплювання любові до Батьківщини й рідної мови;

- навчання спілкуванню.

Прогресивні представники вітчизняної педагогіки завжди розглядали шкільну бібліотеку як найважливішу ланку навчального процесу, підкреслюючи її безсумнівний вплив на якість навчання. Адже саме шкільна бібліотека стає для дитини першою в житті. А книга була, є и буде вічним джерелом знань для людини і після закінчення школи.

Кiлькiсть переглядiв: 321

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.